MinhHaGroup – Nhà Phân Phối Seeedstudio.com Tại Việt Nam

0
2160

MinhHaGroup chính thức là nhà phân phối các sản phẩm của Seeed.cc tại Việt Nam từ 2019

SEEED chuyên cung cấp các giải pháp về nhúng, module thực phẩm chức năng úc

Xem thêm về Seeed.cc tại đây
https://www.seeed.cc/company