TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

0
5016

Yêu cầu:

– Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán các trường đại học

– Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần học hỏi và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

– Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kiến thức và am hiểu về kế toán.

– Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng (Biết sử dụng PM kế toán Fast là một lợi thế)

Công việc: (Toàn bộ công việc xử lý trên phần mềm kế toán Fast Accounting)

– Các công việc liên quan đến xử lý hàng hóa:

+ Cập nhật đơn hàng, tiến độ hàng về, tiếp nhận và kiểm hàng về, xử lý xuất nhập và điều phối hàng hóa cho các bên.

+ Tiếp nhận thông tin và xử lý cập nhật các vấn đề liên quan đến hàng hóa.

– Các công việc về công nợ:

+ Theo dõi công nợ các đơn vị và cư sở. Đối chiếu, bù trừ hạch toán công nợ nội bộ

+ Công nợ khách hàng và nhà cung cấp.

– Các công việc về thuế và báo cáo:

+ Hỗ trợ xử lý các vấn đề về thuế và báo cáo thuế

+ Các báo cáo chuyên ngành kế toán, báo cáo tài chính..

– Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Quyền lợi:

+ Mức lương: 6 tr/ tháng (Thử việc 1 tháng 85% lương)

+ Toàn bộ các chế độ nhân viên theo quy định chung của công ty thực phẩm chức năng úc.