[5/2017] MinhHaGroup Tuyển Dụng Đợt 2 [2017]

0
6431

NHANH TAY ỨNG TUYỂN NGAY!!!!

01 Nhân viên Bóc tách bản vẽ http://bit.ly/MH_52017_Boc_tach_ban_ve

01 Nhân viên Dự án – Công trình led http://bit.ly/MH_52017_Lap_Dat_Cong_Trinh_Led

01 Nhân viên Online http://bit.ly/MH_52017_Online

01 Nhân viên Bọc hàng – Lấy hàng http://bit.ly/MH_52017_Boc_hang

01 Nhân viên Tư vấn kỹ thuật online http://bit.ly/MH_52017_Tu_Van_Ky_Thuat_Online

01 Nhân viên Media – Xử lý video hậu kì http://bit.ly/MH_52017_Video_Hau_Ki

02 Nhân viên Vận chuyển http://bit.ly/MH_52017_Van_Chuyen

02 Nhân viên Bán hàng http://bit.ly/MH_52017_Bán_hàng

01 Nhân viên Bảo hành http://bit.ly/MH_52017_Bảo_Hành

02 Nhân viên Marketing http://bit.ly/MH_52017_Marketing

02 Kỹ sư nhúng http://bit.ly/MH_52017_Ky_Su_Nhung

01 Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh Cơ sở HCM http://bit.ly/MH_52017_Ho_Tro_Kinh_Doanh_Co_So_HCM

02 CTV Photoshop cơ bản http://bit.ly/MH_52017_CTV_PTS

01 CTV Cơ sở 4 http://bit.ly/MH_52017_CTV_CS4