Dự Án

MinhHaGroup tiếp nhận, phân tích và triển khai những yêu cầu đặt hàng của Đối tác liên quan đến: – Giải pháp điều khiển tự động. – Nghiên cứu công nghệ điện tử mới. – Sản phẩm điện tử ứng dụng. – Sản phẩm điện tử chuyên dụng trong nhà […]

Đọc tiếp