0

Mạch Nạp PICKIT3

MẠCH NẠP PICKIT3 1.Thông tin sản phẩm USB (Full speed 12 Mbits/s interface to host PC) Real-time execution MPLAB IDE…

0

KIT STM32 EASY1

Tính Năng KIT STM32 EASY 1 là một sản phẩm tuyệt vời cho những ai mới bắt đầu nghiên…

0

Linh kiện điện tử cơ bản

I.Điện trở. 1.Khái niệm: Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật…

0

Linh kiện điện tử cơ bản

I.Điện trở. 1.Khái niệm: Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật…