0

Cảm Biến Khí MQ135

Cảm Biến Khí MQ135 – Cảm biến khí Nh3, Rượu với độ nhạy cao. – Phát hiện các loại khí:…

0

Mạch Nạp PICKIT3

MẠCH NẠP PICKIT3 1.Thông tin sản phẩm USB (Full speed 12 Mbits/s interface to host PC) Real-time execution MPLAB IDE…

0

Cảm Biến Khí MQ135

Cảm Biến Khí MQ135 – Cảm biến khí Nh3, Rượu với độ nhạy cao. – Phát hiện các loại khí:…

0

Linh kiện điện tử cơ bản

I.Điện trở. 1.Khái niệm: Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật…

0

Linh kiện điện tử cơ bản

I.Điện trở. 1.Khái niệm: Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật…